Plakát B2 | Klasický

2 887,50 Kč 3 213 Kč 2 992,50 Kč 3 328,50 Kč 3 339 Kč 3 727,50 Kč 3 937,50 Kč 4 368 Kč 4 473 Kč 5 029,50 Kč 5 061 Kč 5 649 Kč 5 628 Kč 6 298,95 Kč 6 195 Kč 6 928,95 Kč 7 350 Kč 8 211 Kč 8 557,50 Kč 9 555 Kč 9 712,50 Kč 10 867,50 Kč 12 138 Kč 13 597,50 Kč 14 700 Kč 16 485 Kč 2 887,50 Kč 3 213 Kč 2 992,50 Kč 3 328,50 Kč 3 339 Kč 3 727,50 Kč 3 937,50 Kč 4 368 Kč 4 473 Kč 5 029,50 Kč 5 061 Kč 5 649 Kč 5 628 Kč 6 298,95 Kč 6 195 Kč 6 928,95 Kč 7 350 Kč 8 211 Kč 8 557,50 Kč 9 555 Kč 9 712,50 Kč 10 867,50 Kč 12 138 Kč 13 597,50 Kč 14 700 Kč 16 485 Kč 2 782,50 Kč 3 139,50 Kč 2 929,50 Kč 5 449,50 Kč 3 307,50 Kč 3 696 Kč 3 969 Kč 4 431 Kč 4 609,50 Kč 5 197,50 Kč 5 260,50 Kč 5 881,05 Kč 5 617,50 Kč 6 613,95 Kč 6 573 Kč 7 350 Kč 7 875 Kč 8 809,50 Kč 9 238,95 Kč 10 353 Kč 10 552,50 Kč 11 812,50 Kč 13 293 Kč 14 899,50 Kč 16 168,95 Kč 18 112,50 Kč 2 782,50 Kč 3 139,50 Kč 2 929,50 Kč 5 449,50 Kč 3 307,50 Kč 3 696 Kč 3 969 Kč 4 431 Kč 4 609,50 Kč 5 197,50 Kč 5 260,50 Kč 5 881,05 Kč 5 932,50 Kč 6 613,95 Kč 6 573 Kč 7 350 Kč 7 875 Kč 8 809,50 Kč 9 238,95 Kč 10 353 Kč 10 552,50 Kč 11 812,50 Kč 13 293 Kč 14 899,50 Kč 16 168,95 Kč 18 112,50 Kč 3 171 Kč 3 549 Kč 3 339 Kč 3 748,50 Kč 3 832,50 Kč 4 294,50 Kč 4 620 Kč 5 239,50 Kč 5 449,50 Kč 6 090 Kč 619,50 Kč 6 982,50 Kč 7 035 Kč 7 875 Kč 7 854 Kč 8 820 Kč 9 523,50 Kč 10 657,50 Kč 11 287,50 Kč 12 600 Kč 12 862,50 Kč 14 406 Kč 16 359 Kč 18 322,50 Kč 20 002,50 Kč 22 354,50 Kč 3 171 Kč 3 549 Kč 3 339 Kč 3 748,50 Kč 3 832,50 Kč 4 294,50 Kč 4 620 Kč 5 239,50 Kč 5 449,50 Kč 6 090 Kč 6 237 Kč 6 982,50 Kč 7 035 Kč 7 875 Kč 7 854 Kč 8 820 Kč 9 523,50 Kč 10 657,50 Kč 11 287,50 Kč 12 600 Kč 12 862,50 Kč 14 406 Kč 16 359 Kč 18 322,50 Kč 20 002,50 Kč 22 354,50 Kč 4 630,50 Kč 5 208 Kč 4 882,50 Kč 5 449,50 Kč 5 533,50 Kč 6 195 Kč 6 667,50 Kč 7 455 Kč 7 791 Kč 8 715 Kč 6 237 Kč 9 964,50 Kč 10 080 Kč 11 340 Kč 11 235 Kč 12 579 Kč 13 629 Kč 15 225 Kč 16 117,50 Kč 18 217,50 Kč 18 375 Kč 20 464,50 Kč 23 268 Kč 26 029,50 Kč 28 140 Kč 31 498,95 Kč od 619,50 Kč 3 493,88 Kč včetně DPH 3 887,73 Kč včetně DPH 3 620,93 Kč včetně DPH 4 027,49 Kč včetně DPH 4 040,19 Kč včetně DPH 4 510,28 Kč včetně DPH 4 764,38 Kč včetně DPH 5 285,28 Kč včetně DPH 5 412,33 Kč včetně DPH 6 085,70 Kč včetně DPH 6 123,81 Kč včetně DPH 6 835,29 Kč včetně DPH 6 809,88 Kč včetně DPH 7 621,73 Kč včetně DPH 7 495,95 Kč včetně DPH 8 384,03 Kč včetně DPH 8 893,50 Kč včetně DPH 9 935,31 Kč včetně DPH 10 354,58 Kč včetně DPH 11 561,55 Kč včetně DPH 11 752,13 Kč včetně DPH 13 149,68 Kč včetně DPH 14 686,98 Kč včetně DPH 16 452,98 Kč včetně DPH 17 787 Kč včetně DPH 19 946,85 Kč včetně DPH 3 493,88 Kč včetně DPH 3 887,73 Kč včetně DPH 3 620,93 Kč včetně DPH 4 027,49 Kč včetně DPH 4 040,19 Kč včetně DPH 4 510,28 Kč včetně DPH 4 764,38 Kč včetně DPH 5 285,28 Kč včetně DPH 5 412,33 Kč včetně DPH 6 085,70 Kč včetně DPH 6 123,81 Kč včetně DPH 6 835,29 Kč včetně DPH 6 809,88 Kč včetně DPH 7 621,73 Kč včetně DPH 7 495,95 Kč včetně DPH 8 384,03 Kč včetně DPH 8 893,50 Kč včetně DPH 9 935,31 Kč včetně DPH 10 354,58 Kč včetně DPH 11 561,55 Kč včetně DPH 11 752,13 Kč včetně DPH 13 149,68 Kč včetně DPH 14 686,98 Kč včetně DPH 16 452,98 Kč včetně DPH 17 787 Kč včetně DPH 19 946,85 Kč včetně DPH 3 366,83 Kč včetně DPH 3 798,80 Kč včetně DPH 3 544,70 Kč včetně DPH 6 593,90 Kč včetně DPH 4 002,08 Kč včetně DPH 4 472,16 Kč včetně DPH 4 802,49 Kč včetně DPH 5 361,51 Kč včetně DPH 5 577,50 Kč včetně DPH 6 288,98 Kč včetně DPH 6 365,21 Kč včetně DPH 7 116,07 Kč včetně DPH 6 797,18 Kč včetně DPH 8 002,88 Kč včetně DPH 7 953,33 Kč včetně DPH 8 893,50 Kč včetně DPH 9 528,75 Kč včetně DPH 10 659,50 Kč včetně DPH 11 179,13 Kč včetně DPH 12 527,13 Kč včetně DPH 12 768,53 Kč včetně DPH 14 293,13 Kč včetně DPH 16 084,53 Kč včetně DPH 18 028,40 Kč včetně DPH 19 564,43 Kč včetně DPH 21 916,13 Kč včetně DPH 3 366,83 Kč včetně DPH 3 798,80 Kč včetně DPH 3 544,70 Kč včetně DPH 6 593,90 Kč včetně DPH 4 002,08 Kč včetně DPH 4 472,16 Kč včetně DPH 4 802,49 Kč včetně DPH 5 361,51 Kč včetně DPH 5 577,50 Kč včetně DPH 6 288,98 Kč včetně DPH 6 365,21 Kč včetně DPH 7 116,07 Kč včetně DPH 7 178,33 Kč včetně DPH 8 002,88 Kč včetně DPH 7 953,33 Kč včetně DPH 8 893,50 Kč včetně DPH 9 528,75 Kč včetně DPH 10 659,50 Kč včetně DPH 11 179,13 Kč včetně DPH 12 527,13 Kč včetně DPH 12 768,53 Kč včetně DPH 14 293,13 Kč včetně DPH 16 084,53 Kč včetně DPH 18 028,40 Kč včetně DPH 19 564,43 Kč včetně DPH 21 916,13 Kč včetně DPH 3 836,91 Kč včetně DPH 4 294,29 Kč včetně DPH 4 040,19 Kč včetně DPH 4 535,69 Kč včetně DPH 4 637,33 Kč včetně DPH 5 196,35 Kč včetně DPH 5 590,20 Kč včetně DPH 6 339,80 Kč včetně DPH 6 593,90 Kč včetně DPH 7 368,90 Kč včetně DPH 749,60 Kč včetně DPH 8 448,83 Kč včetně DPH 8 512,35 Kč včetně DPH 9 528,75 Kč včetně DPH 9 503,34 Kč včetně DPH 10 672,20 Kč včetně DPH 11 523,44 Kč včetně DPH 12 895,58 Kč včetně DPH 13 657,88 Kč včetně DPH 15 246 Kč včetně DPH 15 563,63 Kč včetně DPH 17 431,26 Kč včetně DPH 19 794,39 Kč včetně DPH 22 170,23 Kč včetně DPH 24 203,03 Kč včetně DPH 27 048,95 Kč včetně DPH 3 836,91 Kč včetně DPH 4 294,29 Kč včetně DPH 4 040,19 Kč včetně DPH 4 535,69 Kč včetně DPH 4 637,33 Kč včetně DPH 5 196,35 Kč včetně DPH 5 590,20 Kč včetně DPH 6 339,80 Kč včetně DPH 6 593,90 Kč včetně DPH 7 368,90 Kč včetně DPH 7 546,77 Kč včetně DPH 8 448,83 Kč včetně DPH 8 512,35 Kč včetně DPH 9 528,75 Kč včetně DPH 9 503,34 Kč včetně DPH 10 672,20 Kč včetně DPH 11 523,44 Kč včetně DPH 12 895,58 Kč včetně DPH 13 657,88 Kč včetně DPH 15 246 Kč včetně DPH 15 563,63 Kč včetně DPH 17 431,26 Kč včetně DPH 19 794,39 Kč včetně DPH 22 170,23 Kč včetně DPH 24 203,03 Kč včetně DPH 27 048,95 Kč včetně DPH 5 602,91 Kč včetně DPH 6 301,68 Kč včetně DPH 5 907,83 Kč včetně DPH 6 593,90 Kč včetně DPH 6 695,54 Kč včetně DPH 7 495,95 Kč včetně DPH 8 067,68 Kč včetně DPH 9 020,55 Kč včetně DPH 9 427,11 Kč včetně DPH 10 545,15 Kč včetně DPH 7 546,77 Kč včetně DPH 12 057,05 Kč včetně DPH 12 196,80 Kč včetně DPH 13 721,40 Kč včetně DPH 13 594,35 Kč včetně DPH 15 220,59 Kč včetně DPH 16 491,09 Kč včetně DPH 18 422,25 Kč včetně DPH 19 502,18 Kč včetně DPH 22 043,18 Kč včetně DPH 22 233,75 Kč včetně DPH 24 762,05 Kč včetně DPH 28 154,28 Kč včetně DPH 31 495,70 Kč včetně DPH 34 049,40 Kč včetně DPH 38 113,73 Kč včetně DPH od 749,60 Kč včetně DPH 57,75 Kč / 1 ks 64,26 Kč / 1 ks 59,85 Kč / 1 ks 66,57 Kč / 1 ks 66,78 Kč / 1 ks 74,55 Kč / 1 ks 78,75 Kč / 1 ks 87,36 Kč / 1 ks 89,46 Kč / 1 ks 100,59 Kč / 1 ks 101,22 Kč / 1 ks 112,98 Kč / 1 ks 112,56 Kč / 1 ks 125,98 Kč / 1 ks 123,90 Kč / 1 ks 138,58 Kč / 1 ks 147 Kč / 1 ks 164,22 Kč / 1 ks 171,15 Kč / 1 ks 191,10 Kč / 1 ks 194,25 Kč / 1 ks 217,35 Kč / 1 ks 242,76 Kč / 1 ks 271,95 Kč / 1 ks 294 Kč / 1 ks 329,70 Kč / 1 ks 57,75 Kč / 1 ks 64,26 Kč / 1 ks 59,85 Kč / 1 ks 66,57 Kč / 1 ks 66,78 Kč / 1 ks 74,55 Kč / 1 ks 78,75 Kč / 1 ks 87,36 Kč / 1 ks 89,46 Kč / 1 ks 100,59 Kč / 1 ks 101,22 Kč / 1 ks 112,98 Kč / 1 ks 112,56 Kč / 1 ks 125,98 Kč / 1 ks 123,90 Kč / 1 ks 138,58 Kč / 1 ks 147 Kč / 1 ks 164,22 Kč / 1 ks 171,15 Kč / 1 ks 191,10 Kč / 1 ks 194,25 Kč / 1 ks 217,35 Kč / 1 ks 242,76 Kč / 1 ks 271,95 Kč / 1 ks 294 Kč / 1 ks 329,70 Kč / 1 ks 55,65 Kč / 1 ks 62,79 Kč / 1 ks 58,59 Kč / 1 ks 108,99 Kč / 1 ks 66,15 Kč / 1 ks 73,92 Kč / 1 ks 79,38 Kč / 1 ks 88,62 Kč / 1 ks 92,19 Kč / 1 ks 103,95 Kč / 1 ks 105,21 Kč / 1 ks 117,62 Kč / 1 ks 112,35 Kč / 1 ks 132,28 Kč / 1 ks 131,46 Kč / 1 ks 147 Kč / 1 ks 157,50 Kč / 1 ks 176,19 Kč / 1 ks 184,78 Kč / 1 ks 207,06 Kč / 1 ks 211,05 Kč / 1 ks 236,25 Kč / 1 ks 265,86 Kč / 1 ks 297,99 Kč / 1 ks 323,38 Kč / 1 ks 362,25 Kč / 1 ks 55,65 Kč / 1 ks 62,79 Kč / 1 ks 58,59 Kč / 1 ks 108,99 Kč / 1 ks 66,15 Kč / 1 ks 73,92 Kč / 1 ks 79,38 Kč / 1 ks 88,62 Kč / 1 ks 92,19 Kč / 1 ks 103,95 Kč / 1 ks 105,21 Kč / 1 ks 117,62 Kč / 1 ks 118,65 Kč / 1 ks 132,28 Kč / 1 ks 131,46 Kč / 1 ks 147 Kč / 1 ks 157,50 Kč / 1 ks 176,19 Kč / 1 ks 184,78 Kč / 1 ks 207,06 Kč / 1 ks 211,05 Kč / 1 ks 236,25 Kč / 1 ks 265,86 Kč / 1 ks 297,99 Kč / 1 ks 323,38 Kč / 1 ks 362,25 Kč / 1 ks 63,42 Kč / 1 ks 70,98 Kč / 1 ks 66,78 Kč / 1 ks 74,97 Kč / 1 ks 76,65 Kč / 1 ks 85,89 Kč / 1 ks 92,40 Kč / 1 ks 104,79 Kč / 1 ks 108,99 Kč / 1 ks 121,80 Kč / 1 ks 12,39 Kč / 1 ks 139,65 Kč / 1 ks 140,70 Kč / 1 ks 157,50 Kč / 1 ks 157,08 Kč / 1 ks 176,40 Kč / 1 ks 190,47 Kč / 1 ks 213,15 Kč / 1 ks 225,75 Kč / 1 ks 252 Kč / 1 ks 257,25 Kč / 1 ks 288,12 Kč / 1 ks 327,18 Kč / 1 ks 366,45 Kč / 1 ks 400,05 Kč / 1 ks 447,09 Kč / 1 ks 63,42 Kč / 1 ks 70,98 Kč / 1 ks 66,78 Kč / 1 ks 74,97 Kč / 1 ks 76,65 Kč / 1 ks 85,89 Kč / 1 ks 92,40 Kč / 1 ks 104,79 Kč / 1 ks 108,99 Kč / 1 ks 121,80 Kč / 1 ks 124,74 Kč / 1 ks 139,65 Kč / 1 ks 140,70 Kč / 1 ks 157,50 Kč / 1 ks 157,08 Kč / 1 ks 176,40 Kč / 1 ks 190,47 Kč / 1 ks 213,15 Kč / 1 ks 225,75 Kč / 1 ks 252 Kč / 1 ks 257,25 Kč / 1 ks 288,12 Kč / 1 ks 327,18 Kč / 1 ks 366,45 Kč / 1 ks 400,05 Kč / 1 ks 447,09 Kč / 1 ks 92,61 Kč / 1 ks 104,16 Kč / 1 ks 97,65 Kč / 1 ks 108,99 Kč / 1 ks 110,67 Kč / 1 ks 123,90 Kč / 1 ks 133,35 Kč / 1 ks 149,10 Kč / 1 ks 155,82 Kč / 1 ks 174,30 Kč / 1 ks 124,74 Kč / 1 ks 199,29 Kč / 1 ks 201,60 Kč / 1 ks 226,80 Kč / 1 ks 224,70 Kč / 1 ks 251,58 Kč / 1 ks 272,58 Kč / 1 ks 304,50 Kč / 1 ks 322,35 Kč / 1 ks 364,35 Kč / 1 ks 367,50 Kč / 1 ks 409,29 Kč / 1 ks 465,36 Kč / 1 ks 520,59 Kč / 1 ks 562,80 Kč / 1 ks 629,98 Kč / 1 ks
ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE ECONOMY (D+5) RYCHLE Zvolte variantu
Papír
Náklad
Výrobní doba
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 23.4.2024 18.4.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení
  • tištěno kvalitním ofsetovým tiskem s tiskovým lakem
  • využijte maximální plochu plakátu 500x707mm
  • získejte až o 41% větší reklamní plochu v porovnání s rozměrem A2

Detailní informace

Rychlost tisku
Rychlost tisku
Umíme tisknout a expedovat v den objednávky, je-li to třeba.
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Doručení
Doručení i v sobotu
Standardní doručení do druhého dne jsme vylepšily. Nově doručujeme i v sobotu.

Detailní popis produktu

Vyjádřete se velkolepě prostřednictvím našich plakátů pro všechny vaše akce! Naše tiskárna vám nabízí špičkovou kvalitu tisku a široký výběr plakátů, které poskytnou vašim událostem nezapomenutelnou vizuální přitažlivost.

Nebuďte neviditelní - naše plakáty vám umožní oslovit publikum výraznými obrazy, živými barvami a originálním designem. Nezáleží na tom, jestli pořádáte koncert, festival, výstavu, sportovní událost nebo firemní akci, s našimi plakáty vytvoříte přesně ten správný dojem a zaujmete svou cílovou skupinu.

S naší škálou velikostí a možností úprav si můžete vybrat ten nejlepší formát pro vaše potřeby. Ať už se jedná o malé plakáty pro interiéry, velké venkovní reklamy nebo cokoli mezi tím, naše tiskárna zaručuje vysokou kvalitu a detailnost, která zanechá trvalý dojem.

Nečekejte až do poslední chvíle - objednejte si plakáty pro vaše akce ještě dnes a dejte jim tu nejlepší vizuální podobu. S našimi tiskovými službami máte jistotu, že vaše plakáty budou vypadat skvěle a plně podpoří úspěch vašich akcí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Plakáty
Čistý formát: B2 | 500x707mm
Barevnost: 4+0 CMYK
Typ lomu: žádný
Materiál: viz. volitelný parametr
Povrchová úprava: Disperzní lak
Kontrola tiskových dat: Základní kontrola